Baldur Coatings AS
baldur
 
GoHjem
spacer
spaceGoTjenester
spacer
spaceGoApplikasjoner
spacer
spaceGoForskning
spacer
spaceGoTeknologi
spacer
spaceGoSelskapet
spacer
spaceGoKontakt
spacer

 
NYHETER
spacer

Baldur Coatings AS er nå agenter for Beneq i Norge.

Kontakt oss for mer informasjon.

 


spacer

Forskning


Baldur Coatings AS utfører forskning innen områder som:

Fornybar energi: Transparente ledende materialer, passivering, brenselsceller, batterimaterialer.

Sensorer: Piezoelektriske materialer.

Katalysatorer: Aktive materialer for å dekomponere klimagasser gasser.

Overflatefukting: Ved å kontrollere overflatekjemien kan en styre fuktingsegenskapene til materialer.

Solid state battery

Baldur Coatings AS bidrar til forkning innen fast stoff Li-batterier sammen med UiO og besitter eksklusiv generisk IPR innen området.

 
spacer space spacer space spacer
bottom
  © 2008 Baldur Coatings AS   Privacy | Contact | Home | Designed by virtualena.com